Алтернативно решаване на спорове

Потребителите могат да потърсят извънсъдебно разрешаване на спор с нас посредством следните органи за Алтернативно решаване на спорове:

  • Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София – адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница: www.kzp.bg; имейл: adr.sofia@kzp.bg;

Също така потребителите могат да използват и следната Европейска платформа за онлайн решаване на спорове.