Дългогодишни партньори

Фондация „Живот със Синдром на Даун“ може да съществува, да се развива, да следва целите си и да подкрепя деца със синдром на Даун благодарние на дарители, на продажба на артикулите ни с кауза и на нашите дългосрочни
партньори.
Благодарим за това, че вярват в дейността на фондация „Живот със Синдром на Дун“ и ни помагат да подкрепяме всяка
година деца със синдром на Даун в различните ни проекти напълно безплатно – адаптирано плуване, музикотарапия, арт терапия и физотерапия, както и в организацията на летните лагери.

 

 

Благодарим на всички за подкрепета, за доверието и лоялното отношение през годините!