Инвестиция за качествен живот, самостоятелност и независимост на хората със синдром на Даун

юли 7, 2020 | Медиите за нас

Екипът на фондация „Живот със Синдром на Даун“ предлага промени в Постановление N 152 от 26 юли 2018г за изменение и допълнение на наредбата за медицинска експертиза, приета с постановление N 120 на Министерски съвет от 2017г (ДВ.бр. 51 от 2017г), раздел XI Генетични аномалии.

В защита на интересите и правото на хората със синдром на Даун в България да имат качествен и достоен живот, без да бъдат отхвърлени и дискриминирани, екипът на фондацията обръща внимание върху голямото несъответствие с реалния живот на децата и хората с най-често срещаната генетична аномалия и приетите изменения и допълнения в горепосоченото постановление.

Според фондация „Живот със Синдром на Даун“ няма реална причина, която да налага децата след 3 годишна възраст да бъдат ощетени от финансова подкрепа и това автоматично да обрича на огромни трудности тяхното развитие.