Какви са нашите цели

Да създаваме видеоклипове чрез които да запознаем обществото с диагнозата синдром на Даун

Да създаваме актуална информация за най-честата генетична аномалия синдром на Даун

Да променяме негативните, обществени нагласи и предразсъдъци

Да показваме възможностите, които имат и резултатите, които могат да постигнат хората със синдром на Даун

Да провеждаме обучения на учители, директори и помощник възпитатели в ясли, детски градини и училища

Да подпомагаме развитието на децата със синдром на Даун чрез осигуряване на безплатни допълнителни терапии, дейности и занимания – адаптирано плуване, музикотерапия, физиотерапия, арт занимания с терапевтична цел и др.

Да бъде даден шанс на хората със синдром на Даун за обучение, реализация, за качествен, независим и самостоятелен живот

Да подкрепяме и окуражаваме нови родители на деца със синдром на Даун

Да намалее броя на изоставените деца със синдром на Даун поради липса на актуална информация

Да променяме наредби на местно и национално ниво в полза на хората със синдром на Даун

Купи продукт с кауза

Направи дарение