Какви са нашите цели?

Какви са нашите цели - Фондация "Живот със Синдром на Даун"Да създаваме видеоклипове чрез които да запознаем обществото с диагнозата синдром на Даун;

Да създаваме актуална информация за най-честата генетична аномалия синдром на Даун;

Да променяме негативните, обществени нагласи и предразсъдъци;

Да показваме възможностите, които имат и резултатите, които могат да постигнат хората със синдром на Даун;

Да провеждаме обучения на учители, директори и помощник възпитатели в ясли, детски градини и училища;

Да подпомагаме развитието на децата със синдром на Даун чрез осигуряване на безплатни допълнителни терапии, дейности и занимания - адаптирано плуване, музикотерапия, физиотерапия, арт занимания с терапевтична цел и др.

Да бъде даден шанс на хората със синдром на Даун за обучение, реализация, за независим и самостоятелен живот;

Да подкрепяме и окуражаваме нови родители на деца със синдром на Даун;

Да намалее броя на изоставените деца със синдром на Даун поради липса на актуална информация;

Да променяме наредби на местно и национално ниво в полза на хората със синдром на Даун;

НАГОРЕ