Какви са нашите цели?

Какви са нашите цели - Фондация "Живот със Синдром на Даун"Да създаваме видеоклипове чрез които да запознаем обществото с диагнозата Синдром на Даун;

Да създаваме актуална информация за Синдрома на Даун;

Да променяме негативните, обществени нагласи и предразсъдъци;

Да показваме възможностите, които имат и резултатите, които могат да постигнат хората със Синдром на Даун;

Да провеждаме обучения на учители, директори и помощник възпитатели в ясли, детски градини и училища;

Да подпомагаме развитието на децата със Синдром на Даун чрез осигуряване на безплатни допълнителни дейности и занимания - плуване, музика и др.

Да бъде даден шанс на хората със Синдром на Даун за обучение, реализация, за независим и самостоятелен живот;

Да подкрепяме и окуражаваме нови родители на деца със Синдром на Даун;
Да намалее броя на изоставените деца със Синдром на Даун поради липса на актуална информация;

Да променяме наредби на местно и национално ниво в полза на хората със Синдром на Даун;

НАГОРЕ