Обучения за педагогически и непедагогически състави в ясли и детски градини

ное. 30, 2020 | Проекти и събития

През 2017г фондация „Живот със Синдром на Даун“ организира безплатно обучение на екипите на 5 варненски детски градини, посветено на децата със синдром на Даун. По време на срещата участниците се запознаха с някои особености в развитието на децата със синдром на Даун, като основен акцент беше поставен на техните силни страни. Бяха представени и темите за двигателното и познавателно развитие, както и комуникацията.

От фондацията обръщат и специално внимание на елементите на подкрепяща приобщаваща среда в детската градина, които биха подпомогнали успешното включване на децата. Обучението се проведе в базата на Филиал 2 на ДГ „Теменужка“ от Карин дом, който е модерен функционален център за предоставяне на комплекс от социални, здравни и образователни услуги за деца със специални нужди и семействата им – модел за страната и чужбина.

През 2018г Фондация „Живот със Синдром на Даун“ осигури безплатно обучение на педагози, психолози и педагогически съветници от масови детски градини и ясли. Организирано беше обучение на тема „Акценти при обучението на деца със специални потребности” със специалисти от Карин дом през март 2018. Участниците бяха 24. Вървим все по-смело към промяна на нагласи и приемане на децата със синдром на Даун в масови ясли и градини. Много учители и медицински сестри в ясли видяха и разбраха, че е възможно децата да се развиват. Това зависи обаче от екипната работа между тях, семейството и специалистите, които работят с дете със специални образователни потребности.

Ако искате да подкрепите инициативите на фондация „Живот със Синдром на Даун“ може да го направите ТУК или като си поръчате от нашите артикули с кауза ТУК.