Подкрепа към хората със синдром на Даун и становището на фондацията „Живот със Синдром на Даун“

май 1, 2021 | Медиите за нас

НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

​Във връзка с проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за медицинската експертиза и предоставената ни възможност за изразяване на становище и даване на допълнителни предложения, моля да имате предвид следното: